Đăng ký học Chuyên đề KHỞI NGHIỆP “Để bắt đầu một doanh nghiệp”


💥Đăng ký học Chuyên đề KHỞI NGHIỆP “Để bắt đầu một doanh nghiệp”
👉Nhằm thúc đẩy, hỗ trợ cho sinh viên Khởi nghiệp, nhà trường phối hợp với Chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” tổ chức Chuyên đề Khởi nghiệp “Để bắt đầu một doanh nghiệp”. Thông qua chuyên đề này, sinh viên nắm được các bước khởi động dự án, đưa doanh nghiệp vào hoạt động, biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực...
Sau buổi học, sinh viên sẽ được Chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” cấp Giấy chứng nhận điện tử đã tham gia học chuyên đề.
👉Thời gian: từ 7h30 đến 11h00 ngày 23/08/2019 (thứ Sáu)
👉Địa điểm: Hội trường khu B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
👉Nội dung chương trình:
1.Các bước khởi động
2.Hiểu khách hàng
3.Đưa doanh nghiệp vào hoạt động
4.Làm sao khách hàng biết đến bạn
5.Biến ý tưởng thành hiện thực
👉Link đăng ký học: 
Thông tin tương tự
Trang 1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối