Danh sách Cán bộ Bộ môn Điện tử


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1nguyen-van-thinh.jpgThS. Nguyễn Văn ThịnhHọc vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
Di động: 0905.775877
Email: thinhdhdn@gmail.comnvthinh@ute.udu.vn 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvthinh
2 tran-hoang-vu.jpg
TS. Trần Hoàng Vũ Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng khoa Điện - Điện tử
Di động: 0904966711
Email: thvu@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thvu
3
nguyen-linh-nam.jpg
TS. Nguyễn Linh NamHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Di động: 0905027725
Email: nlnam911@yahoo.com; nlnam@ute.udn.vn 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nlnam 
4
Nguyen_le_hung.jpg
PGS.TS. Nguyễn Lê HùngHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh KH: Phó giáo sư
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Di động: 
Email: nlhung@ac.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nlhung
5 phan-ngoc-ky.jpg ThS. Phan Ngọc Kỳ  Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Di động: 0983.234494
Email: pnky@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ngockyphan
6 nguyen-thi-khanh-hong.jpg TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Phòng Khảo thí, ĐBCLGD
Di động: 0905553.663
Email: khanhhonghk@gmail.comntkhong@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/khanhhong
7 pham-van-phat.jpg ThS. Phạm Văn Phát Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Di động: 0914250339
Email: phatcdcn@gmail.com;pvphat@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pvphat
8 tran-duy-chung-2.jpg
ThS. Trần Duy Chung Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phụ trách phòng MakerSpace
Di động: 0906.525222
Email: tdchung1974@gmail.comtdchung@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tdchung
9 ThS. Trần Thanh Hà Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giáo viên
Chức vụ: Phụ trách Xưởng điện tử
Di động: 0913422.801
Email: thanhhadhdn@gmail.comttha@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ttha
10 le-ngoc-quy-van.jpg ThS. Lê Ngọc Quý Văn Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Trợ giảng
Chức vụ: Phụ trách phòng thí nghiệm
Di động: 0905.185909
Email: lengocquyvan@gmail.comlnqvan@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lnqvan
11 vo-thi-huong-2.jpg
ThS. Võ Thị Hương Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Di động: 0914.486485
Email: vothihuong1976@gmail.comvthuong@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vothihuong
12 nguyen-thi-phuong-mai.jpg ThS. Nguyễn Thị Phương Mai Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Di động: 0935.095418
Email: huongmainguyen12@gmail.comntpmai@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học:
13 ThS. Phạm Thị Thảo Khương Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phụ trách phòng thí nghiệm
Di động: 0973.183037
Email: phamthaokhuong@gmail.compttkhuong@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pttkhuong
14 ThS. Ngô Thị Minh Hương Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Di động: 0914943344
Email: ntmhuong@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/minhhuong
15 Hoang-ba-dai-nghia.jpg
ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Di động: 0917.981.020
Email:  hoangnghia041082@gmail.com; hbdnghia@ute.udu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hbdnghia