Giới thiệu Bộ môn Điện tử viễn thông


Giới thiệu chung 

Xuất thân từ Ban nghề điện trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi những năm 1960, Kỹ thuật điện tử cùng hai ngành Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin là một trong số các ngành học đầu tiên đào tạo trình độ Cao đẳng từ những năm đầu thành lập trường Cao đẳng Công nghệ năm 1994. Năm 2018 thành lập Bộ môn ĐTVT thuộc khoa Điện – Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng theo quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.

Với sứ mệnh đảm nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật viễn thông. Hiện nay, Bộ môn ĐTVT phụ trách 02 Chương trình đào tạo(CTĐT) gồm Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử thuộc CTĐT Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử. 

Bộ môn ĐTVT hiện có 15 CBVC tham gia sinh hoạt chuyên môn, trong đó có 01 GV có học hàm Phó giáo sư, 05 Tiến sĩ, 01 NCS, 05 giảng viên chính... Các giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Nhiều GV tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước tiên tiến như Cộng hòa Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc… Do vậy, đội ngũ GV Bộ môn đã có điều kiện tiếp cập, cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến.

BM_DTVT.jpg
Đội ngũ giáo viên Bộ môn Điện tử viễn thông
    
Thông tin liên lạc
  • Bộ môn Điện tử Viễn thông
  • Văn phòng: Tầng 3 - Khu B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0511 3 894882 
  • Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Lãnh đạo bộ môn
  • Phụ trách bộ môn: ThS. Phạm Văn Phát
  • Email: pvphat@ute.udn.vn
  • Tel: 0914.250 339