Giới thiệu bộ môn Hệ thống điện


gioi-thieu-he-thong-dien.jpg

Giới thiệu
    Bộ môn Hệ thống điện được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 2012 theo Quyết định số 8871/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở chia tách Bộ môn Kỹ thuật điện thuộc Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ, nay thuộc Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật,  Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, Bộ môn có 6 cán bộ cơ hữu đang giảng dạy và nghiên cứu, trong đó 4 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ và 1 Kỹ sư. Ngoài các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy của các Thầy cô từ Bộ môn Điện tử viễn thông, Bộ môn Tự động hóa, Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc  Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 
    Bộ môn Hệ thống điện đào tạo sinh viên cấp cao đẳng, đại học chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử. Bộ môn đảm nhận việc đào tạo, cung cấp các kiến thức liên quan đến ngành Điện và Hệ thống điện, ứng dụng trong tính toán, thiết kế, phân tích và đánh giá một hệ thống điện cũng như các thiết bị điện trong hệ thống. Đặc biệt là cung cấp cho người học kỹ năng thi công, lắp đặt, sửa chữa, vận hành một hệ thống điện, các thiết bị điện và các thành phần trong hệ thống. Ngoài ra còn cung cấp những kiến thức chuyên ngành cần thiết giúp cho người học có khả năng nhận dạng, giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong thực tế hoạt động và vận hành một hệ thống điện, các thiết bị điện. Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Hệ thống điện như Tiết kiệm điện năng; các nguồn năng lượng tái tạo: Năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy triều…; Tích trữ năng lượng cho hệ thống điện; Thiết kế, vận hành & Điều khiển Hệ thống điện; Bảo vệ rơle & tự động hóa trong Hệ thống điện; Lưới điện thông minh (smart grids).

Thông tin liên lạc
  • Bộ môn Hệ thống điện – Khoa Điện - Điện tử
  • Văn phòng: Xưởng điện 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0236 3 894882 
  • Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Lãnh đạo bộ môn
  • Trưởng bộ môn: TS. Trương Thị Hoa
  • Email: thoa@ute.udn.vn
  • Tel: 0962556985