Danh sách Cán bộ Bộ môn Tự động hóa


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1
pham-thanh-phong.png
TS. Phạm Thanh PhongHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Tel: +84 (0)236 3 894 882 
Di động: 0397870063
Email: ptphong@ute.udn.vnptphong169@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ptphong
2
pham-duy-duong.jpg
TS. Phạm Duy DưởngHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0932132693
Email: pdduong@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/duyduongbk
3nguyen-duc-quan2.jpg
TS. Nguyễn Đức QuậnHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban đào tạo Đại học Đà Nẵng
Di động: 0983428767
Email: ndquan@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ndquan
4
nguyen-tan-hoa.jpg
ThS. Nguyễn Tấn HòaHọc vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Tel: +84 (0)236 3 896602
Di động: 0914030651
Email: nthoa@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nthoa
5
vo-anh-tuan.jpg
TS. Võ Anh TuấnHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0985309272
Email: vatuan@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vatuan
6
nguyen-ngoc-hoai-an.jpg
TS. Nguyễn Ngọc Hoài ÂnHọc vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Tel: +84 (0)236 3 894 882 
Di động: 0934749808
Email: nnhan@ute.udn.vnhoaian2206@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nnhan
7
cao-nguyen-khoa-nam.jpg
ThS. Cao Nguyễn Khoa NamHọc vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Chức danh: Giảng viên
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0983240419
Email: cnknam@ute.udn.vn, caonam@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cnknam
8
tran-minh-hung.jpg
KS. Trần Minh HùngHọc vị: Kỹ sư
Chức danh: Trợ giảng
Chức vụ: Phụ trách Xưởng Điện 2
Tel: +84 (0)236 3 894 882 
Di động: 0914048993
Email: tmhung@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranminhhung
9
Do-Ngan-Hoang-Mi.jpg
ThS. Đỗ Hoàng Ngân MiHọc vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: phụ trách PTN Mạch và Máy điện
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0905950373
Email: dnhmi@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dhnmi
10
vo-khanh-thoai.jpg
ThS. Võ Khánh ThoạiHọc vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phụ trách PTN Điện tử Công suất
Tel: +84 (0)236 3 894 882 
Di động: 0905261135
Email: vkthoai@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vokhanhthoai
11
duong-quang-thien.jpg
ThS. Dương Quang ThiệnHọc vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Giáo vụ Khoa
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0935000483
Email:dqthien@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/duongquangthien
12
Nguyen-Van-Nam.jpg
ThS. Nguyễn Văn NamHọc vị: Thạc sĩ
Chức danh: Trợ giảng
Chức vụ: Phụ trách PTN Tự động hoá
Tel: +84 (0)236 3 863 177
Di động: 0973987771
Email: nvnam@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenvannam
13
Phan-Thi-Thanh-Van.jpg
ThS. Phan Thị Thanh VânHọc vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0934472717
Email: pttvan@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pttvan