Cơ sở vật chất


Cơ sở vật chất của Khoa Điện - Điện tử  luôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp và đổi mới hằng năm. Nhiều thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại được trang bị từ các hãng nổi tiếng như Lab-Volt, Lucas-Nulle, Siemens, Texas Instrument...đáp ứng tốt các yêu cầu về giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Hệ thống các Xưởng thực hành, Phòng thí nghiệm, Phòng máy tính của Khoa gồm:
Phòng thí nghiệm:
 • Phòng thí nghiệm Tự động hóa
 • Phòng thí nghiệm Mạch và Máy điện
 • Phòng thí nghiệm Cảm biến
 • Phòng thí nghiệm Điện tử công suất
 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện tử
 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật viễn thông
 • Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng và Vi điều khiển
 • Phòng thí nghiệm Cao áp và Rơle
 • Phòng thí nghiệm Cung cấp điện
co-so-vat-chat-01.jpg

Xưởng thực hành:
 • Xưởng thực hành Kỹ thuật điện 1
 • Xưởng thực hành Kỹ thuật điện 2
 • Xưởng thực hành Kỹ thuật điện tử
co-so-vat-chat-02.jpg

Phòng máy tính:
 • Phòng máy vi tính chuyên ngành
 • Phòng thực hành máy vi tính 1
 • Phòng thực hành máy vi tính 2 
 • Phòng thực hành máy vi tính 3
 • Phòng thực hành máy vi tính 4
co-so-vat-chat-03.jpg