Danh sách Cán bộ Bộ môn Hệ thống điệnSTTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1
truong-thi-hoa.jpg
TS. Trương Thị HoaHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0962556985
Email: hoa03d4@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/truongthihoa
2doan-van-dong.jpg
ThS. Doãn Văn ĐôngHọc vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0987314291
Email: dvdong.ute@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/doanvandong
3
hoang-dung.png
TS. Hoàng DũngHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Tel: +84 (0)236 3 532 596 – 3 822 571
Di động: 0983010023
Email: hdung@ac.udn.vnhdung@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dhoang
4
truong-thi-anh-tuyet.jpg
KS. Trương Thị Ánh TuyếtHọc vị: Đại học
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0931937150
Email: anhtuyet.cdcn@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/truongthianhtuyet
5
Ngo-Duc-Kien.jpg
TS. Ngô Đức KiênHọc vị: Tiến Sĩ
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0815654059
Email: ndkien@ute.udn.vn; eng.duckien.ngo@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ngoduckien
6
Ho-Quang-Viet.png
ThS. Hồ Quang ViệtHọc vị: Thạc Sĩ
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0931911242
Email: hqviet@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hqviet
7
Le_Cong_Han.jpg
ThS. Lê Công HânHọc vị: Thạc Sĩ
Tel: +84 (0)236 3 894 882
Di động: 0902.987318
Email: lchan@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lchan