Cơ cấu tổ chức


1. Sơ đồ tổ chức khoa Điện - Điện tửco-cau-to-chat.jpg

2. Lãnh đạo khoa Điện - Điện tử

Chi bộ Khoa
nguyen-linh-nam.jpgĐồng chí Trần Hoàng Vũ
Chức vụ: Bí thư chi bộ
Số điện thoại: 0904.966.711
Email: thvu@ute.udn.vn
nguyen-linh-nam.jpgĐồng chí Phạm Văn Phát
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ
Số điện thoại: 0914250339
Email: pvphat@ute.udu.vn
Ban chủ nhiệm Khoa
tran-hoang-vu.jpgTS. Trần Hoàng VũChức vụ: Trưởng khoa
Số điện thoại: 0904.966.711
Email: thvu@ute.udn.vn
tran-hoang-vu.jpgThS. Phạm Văn PhátChức vụ: Phó Trưởng khoa
Số điện thoại: 0914250339
Email: pvphat@ute.udu.vn
pham_duy_Duong.jpgTS. Phạm Duy DưởngChức vụ: Phó Trưởng khoa
Số điện thoại: 0932132693
Email: pdduong@ute.udn.vn
Trưởng bộ môn
pham-thanh-phong.png
TS. Phạm Thanh PhongChức vụ: Trưởng Bộ môn Tự động hóa
Số điện thoại: 0397870063
Email: ptphong@ute.udn.vn
pham-van-phat.jpg
ThS. Phạm Văn PhátChức vụ: Phó trưởng Bộ môn Điện tử - Viễn thông
Số điện thoại: 0914250339
Email: pvphat@ute.udu.vn
doan-van-dong.jpg
TS. Trương Thị HoaChức vụ: Trưởng Bộ môn Hệ thống điện
Số điện thoại: 0962556985
Email: hoa03d4@gmail.com
Công đoàn Khoa
tran-minh-hung.jpg
KS. Trần Minh HùngChức vụ: Chủ tịch
Số điện thoại: 0914048993
Email: tranminhhung31@gmail.com
tran-duy-chung.jpgThS. Trần Duy Chung
Chức vụ: Phó chủ tịch
Số điện thoại: 0906.525222
Email: tdchung@ute.udn.vn
Đoàn Thanh Niên
le-thien-nhat-quang.jpgTrần Quang ChiếnChức vụ: Bí thư Liên Chi đoàn Khoa
Số điện thoại: 0764824128
Email: 1911505510108@sv.ute.udn.vn