Cơ cấu tổ chức


1. Sơ đồ tổ chức khoa Điện - Điện tửco-cau-to-chat.jpg

2. Lãnh đạo khoa Điện - Điện tử

Chi bộ Khoa
nguyen-linh-nam.jpgĐồng chí Trần Hoàng Vũ
Chức vụ: Bí thư chi bộ
Số điện thoại: 0904.966.711
Email: thvu@ute.udn.vn
doan-van-dong.jpgĐồng chí Trương Thị Hoa
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ
Số điện thoại: 0962556985
Email: tthoa@ute.udn.vn
Ban chủ nhiệm Khoa
tran-hoang-vu.jpgTS. Trần Hoàng VũChức vụ: Trưởng khoa
Số điện thoại: 0904.966.711
Email: thvu@ute.udn.vn
tran-hoang-vu.jpgThS. Phạm Văn PhátChức vụ: Phó Trưởng khoa
Số điện thoại: 0914250339
Email: pvphat@ute.udu.vn
pham_duy_Duong.jpgTS. Phạm Duy DưởngChức vụ: Phó Trưởng khoa
Số điện thoại: 0932132693
Email: pdduong@ute.udn.vn
Trưởng bộ môn
pham-thanh-phong.png
TS. Phạm Thanh PhongChức vụ: Trưởng Bộ môn Tự động hóa
Số điện thoại: 0397870063
Email: ptphong@ute.udn.vn
nguyen-van-thinh.jpg
ThS. Nguyễn Văn ThịnhChức vụ: Phó trưởng Bộ môn Điện tử - Viễn thông
Số điện thoại: 0905.775877
Email: nvthinh@ute.udu.vn
doan-van-dong.jpg
TS. Trương Thị HoaChức vụ: Trưởng Bộ môn Hệ thống điện
Số điện thoại: 0962556985
Email: tthoa@ute.udn.vn
Công đoàn Khoa
tran-duy-chung.jpgThS. Trần Duy Chung
Chức vụ: Chủ tịch
Số điện thoại: 0906.525222
Email: tdchung@ute.udn.vn
truong-thi-anh-tuyet.jpg
KS. Trương Thị Ánh TuyếtChức vụ: Phó chủ tịch
Số điện thoại: 0931937150
Email: ttatuyet@ute.udn.vn
Đoàn Thanh Niên
Toan.jpg
Phạm Quốc ToảnChức vụ: Bí thư Liên Chi đoàn Khoa
Số điện thoại: 0337167865
Email: 21115055120269@sv.ute.udn.vn

Văn phòng Khoa
tran-thu-hien.PNG
Trần Thu HiềnChức vụ: Thư ký khoa
Số điện thoại: 0905827373
Email: tthien@ute.udn.vn