Cựu học sinh - sinh viên và các thế hệ thầy cô thăm Khoa nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển


Sáng ngày 19/11/2022, Khoa Điện - Điện tử đã tổ chức tiếp đón các thế hệ thầy cô và cựu học sinh sinh viên thăm Khoa nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Điện - Điện tử tại văn phòng Khoa và Xưởng Điện
z3892874667964_89bd5be70850d9d2081befe20fdec0e2.jpg
z3892874664553_825dee89660e695c7b3765684700b357.jpg
z3890103006747_998f201c0e7ac4bbfe077e70654ddc4d.jpg
z3890805718353_6fdb61859c0adb1db5ff17eec1800d3a.jpg
z3892874624047_d910767ce097ca46fcc7868bf5e72f37.jpg
z3892874658905_c749ba0763d7aa9fef6ee97b0e1ee18e.jpg
z3892874660964_50a8449ad5df266090f1ce62eb20ab1a.jpg
z3892874668427_cd2f071f1f2ab4100578b34bf71d1e62.jpg
z3893047179798_1236615657e11aad16d16c8b92da71cf.jpg
z3893047181313_9215e0a3e864f516b5db5f9be1286d08.jpg
z3893047188667_062742ae0a698df158153b1237a18d6a.jpg
z3893047190355_8fc4aaefb3f435e6959d7ed6d97323b5.jpg
z3893047206137_48f5d176567c230979959540c8c32bf7.jpg
z3893048368016_58781e71bf8cbd3b2a211ad59f7e6403 (1).jpg
z3894608980630_7fbf9a4f458d054fce8422a36bf07582.jpg
z3893979469154_d4ab946856f9e0db03e5bb2dba7aa69f.jpg
z3893979457703_bb59b6651da707309f21b71e9364c51e.jpg

Thông tin tương tự
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối