UD-UTE: Đón đoàn chuyên gia Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa


Ngày 11/12/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 02 CTĐT trình độ đại học gồm: ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (Khoa Cơ khí) và Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Khoa Điện - Điện tử).
Tham gia buổi khảo sát sơ bộ, về phía khách mời và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT có: TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;  GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn và TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; về phía lãnh đạo nhà trường có: TS. Phan Bảo An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng, TS. Nguyễn Linh Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và các cán bộ viên chức nhà trường.
Trong khuôn khổ phiên khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ minh chứng, tham quan một số cơ sở vật chất của nhà trường và các đơn vị có CTĐT được đánh giá nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

_MG_6400.JPG

IMG_6406.JPG

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT kiểm tra hồ sơ minh chứng

Sau các nội dung khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các đơn vị về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 CTĐT nêu trên.

IMG_6420.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc
Thay mặt cho Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, PGS. TS. Võ Trung Hùng đã phát biểu gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT, đồng thời PGS. TS. Võ Trung Hùng đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tự đánh giá 02 CTĐT của nhà trường.

IMG_6417.JPG

PGS. TS. Võ Trung Hùng phát biểu

Tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu về mục tiêu, nội dung của đợt khảo sát và các thành phần của Đoàn khảo sát. “Trong việc kiểm định chất lượng 02 CTĐT lần này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tuân thủ rất nghiêm túc quy định của Luật Giáo dục đại học liên quan đến việc kiểm định chất lượng giáo dục của các CTĐT đã có sinh viên tốt nghiệp và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, từ đó thực hiện vừa đánh vừa điều chỉnh và cải tiến chất lượng giáo dục.” TS. Tạ Thị Thu Hiền nhận xét.

IMG_6424.JPG

TS. Tạ Thị Thu Hiền phát biểu

GS. TS. Mai Trọng Nhuận đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 CTĐT, nêu ra các tài liệu, minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; địa điểm cần quan sát, kiểm tra; công tác hậu cần và kế hoạch của đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2023.

IMG_6425.JPG

GS. TS. Mai Trọng Nhuận phát biểu

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS. TS. Phan Cao Thọ đã cảm ơn những khuyến nghị và ý kiến đóng góp mà Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT đã dành cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. “Cùng với ngành Công nghệ thông tin, hai ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là những ngành đào tạo cốt lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhu cầu về nguồn nhân lực đối với hai ngành này hiện nay đang rất lớn, vì vậy việc kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của hai ngành này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế khu vực.” PGS. TS. Phan Cao Thọ nhận định.

IMG_6435.JPG

PGS. TS. Phan Cao Thọ phát biểu

Kết thúc buổi làm việc, PGS. TS. Phan Cao Thọ, TS. Tạ Thị Thu Hiền và GS. TS. Mai Trọng Nhuận đã ký Biên bản ghi nhớ. Kết quả khảo sát sơ bộ lần này là cơ sở để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học 02 ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, từ đó góp phần khẳng định được chất lượng đào tạo của 02 ngành được khảo sát nói riêng và nâng cao vị thế, học hiệu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nói chung.

IMG_6441.JPG

Các đồng chí lãnh đạo ký biên bản ghi nhớ 
và toàn thể cán bộ, giảng viên dự họp chụp ảnh lưu niệm
Thông tin tương tự
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối