Chi bộ Khoa Điện - Điện tử


bac-ho.jpg
    Chi bộ khoa Điện - Điện tử là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở khoa.
    Chi bộ Khoa Điện - Điện tử được thành lập từ năm 2000, lúc đó mới có 03 đảng viên. Chi bộ phấn đấu phát triển Đảng ở đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên. Trong gần 20 năm qua, Chi bộ đã kết nạp trên 30 sinh viên và nhiều giảng viên. Đến tháng 4 năm 2018 số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ là 15 đồng chí.
Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022
1Đồng chí Trần Hoàng Vũ
Bí thư
2Đồng chí Phạm Văn Phát
Phó Bí thư

chi-bo-khoa.jpg