Công đoàn bộ phận Khoa Điện - Điện tử


    Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động của công đoàn. Song song với mục tiêu đó, Công đoàn bộ phận khoa Điện - Điện tử còn có vai trò nhất định trong sự nghiệp phát triển khoa ngày càng vững mạnh.
    Tổ công đoàn Khoa được thành lập từ năm 1996, lúc đó mới có 10 công đoàn viên. Đến năm 2000, Tổ công đoàn được nâng thành Công đoàn bộ phận. Trong hơn 20 năm qua, cùng với sự phát triển của khoa, Công đoàn bộ phận Khoa đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đến tháng 4 năm 2018 tổng số công đoàn viên của khoa là 45, trong đó phần đông là đội ngũ giảng viên trẻ, tỷ lệ nam nữ gần ngang nhau.
    Thế mạnh của tập thể Công đoàn Khoa Điện - Điện tử là tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật cao, có khả năng tham gia các phong trào văn-thể-mỹ. 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2018-2023
1Trần Minh HùngChủ tịch
2Trần Duy Chung
Phó Chủ tịch
3Nguyễn Thị Thúy Hoài
Ủy viên

hoat-dong-cong-doan.jpg