Đội ngũ nghiên cứu


1. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÓM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÓM NGHIÊN CỨU - GIẢNG DẠY 3C

so-do-nhom-trt.jpg

STTẢnhHọ tênNhiệm vụ
1tran-hoang-vu.jpg
TS. Trần Hoàng VũTrưởng nhóm TRT-3C
2
tran-duy-chung.jpg
ThS. Trần Duy ChungPhó Trưởng nhóm
3
do_phu_huy.jpgThS. Đỗ Phú HuyTrưởng nhóm 1(Computer technology)
4
pham-van-phat.jpg
ThS. Phạm Văn PhátTrưởng nhóm 2 (Communication)
5
cao-nguyen-khoa-nam.jpg
ThS. Cao Nguyễn Khoa NamTrưởng nhóm 3 (Control) 
6
le-thien-nhat-quang.jpg
KS. Lê Thiện Nhật QuangThư ký nhóm

2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÓM NGHIÊN CỨU – GIẢNG DẠY

STTHọ tênChức vụĐơn vị

1

 TS. Trần Hoàng Vũ             

 Trưởng nhóm TRT -3C

CĐCN

2

ThS. Trần Duy Chung               

 Phó Trưởng nhóm

CĐCN

3

KS. Lê Thiện Nhật Quang         

Thư ký nhóm

CĐCN

4

ThS. Đỗ Phú Huy                     

Trưởng nhóm 1 (Computer Technology)

CĐCN

5

ThS. Phạm Văn Phát                 

Trưởng nhóm 2 (Communication)

CĐCN

6

ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam     

Trưởng nhóm 3 (Control)

CĐCN

7

ThS. Trần Quốc Ân                   

Thành viên

CĐCN

8

ThS. Võ Khánh Thoại           

Thành viên

CĐCN

9

ThS. Lê Ngọc Quý Văn             

Thành viên

CĐCN

10

ThS. Doãn Văn Đông               

Thành viên

CĐCN

11

ThS. Lê Vũ                              

Thành viên

CĐCN

12

KS. Lê Hữu Duy                      

Thành viên

CĐCN

13

KS.  Hoàng Bá Đại Nghĩa         

Thành viên

CĐCN

14

ThS. Phan Ngọc Kỳ                  

Thành viên

CĐCN

15

ThS. Phạm Quốc Phú

Thành viên

CĐCN

16

ThS.Tăng Thị Khánh Vy           

Thành viên

CĐCN

17

ThS. Phạm Thanh Phong           

Thành viên

CĐCN

18

TS. Nguyễn Linh Nam               

Thành viên

CĐCN

19

TS. Nguyễn Đức Quận               

Thành viên

CĐCN


3.  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỐ VẤN CHO  NHÓM NGHIÊN CỨU – GIẢNG DẠY

STTHọ tênChức vụĐơn vị

1

PGS.TS. Phan Cao Thọ

 Cố vấn nghiên cứu

CĐCN

2

TS. Nguyễn Anh Duy

Cố vấn nghiên cứu

CĐCN

3

TS. Hoàng Dũng

Cố vấn nghiên cứu

CĐCN

4

TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan

Cố vấn nghiên cứu

ĐHBK-HN

5

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam     

Cố vấn nghiên cứu

ĐHBK-HN

6

TS. Huỳnh Việt Thắng         

Cố vấn nghiên cứu

ĐHBK-ĐN

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Cố vấn nghiên cứu

ĐHBK-ĐN

8

TS. Trần Thanh

Cố vấn nghiên cứu

Công ty T&H