Giới thiệu Nhóm nghiên cứu TRT-3C


1. GIỚI THIỆU

gioi-thieu-nhom-trt.jpg

    Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở giáo dục Đại học ở nước ta nói chung, cho Đại học Đà Nẵng cũng như Trường Cao đẳng Công nghệ nói riêng là không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nắm bắt kịp thời các công nghệ tiên tiến hiện nay, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Để đạt được mục tiêu này thì đòi hỏi phải có nhiều biện pháp đồng bộ mà trong đó việc thành lập nhóm nghiên cứu - giảng dạy là một giải pháp không thể thiếu. Nhóm là sự kết hợp nghiên cứu của các cán bộ từ các bộ môn CNTT - Điện tử - Điện trực thuộc khoa Điện trường CĐCN, có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu về lý thuyết, có kỹ năng thực nghiệm, phân tích, xử lý dữ liệu và tổng hợp vấn đề về các công nghệ tiên tiến hiện nay. Nhóm là nơi để tiến hành nghiên cứu các công nghệ tiên tiến mới nhất, ứng dụng các công nghệ mới vào nội dung giảng dạy cho các ngành CNTT - Điện tử - Điện. Bên cạnh đó, nhóm cũng là một địa chỉ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước. Sự ra đời của nhóm đã góp phần tạo ra động lực phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nhà trường.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – GIẢNG DẠY

    Mục tiêu trước mắt của nhóm là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho các cán bộ giảng viên và sinh viên. Nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách áp dụng các kiến thức công nghệ tiên tiến vào giảng dạy, ứng dụng các kết quả thực tiễn để trang bị kỹ năng thực hành. Góp phần giúp sinh viên ra trường có kỹ năng làm việc, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có khả năng tư duy khoa học, tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, có khả năng học tiếp lên các bậc cao hơn. Bên cạnh đó, một số các mục tiêu lâu dài của nhóm được kể đến như sau:
- Đẩy mạnh liên kết với các đơn vị nghiên cứu thuộc các Trường Đại học khác trong nước, các Viện và đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp ở trong nước và địa phương để mở rộng phạm vi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào đời sống, cũng như tạo nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của nhóm.
- Nghiên cứu, triển khai và thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở, cấp Đại học Đà Nẵng, cấp Thành phố, cấp Bộ và cấp Nhà nước.
- Phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức đào tạo các lớp nghề ngắn hạn nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên.
- Hướng dẫn các nhóm Sinh viên học tập và nghiên cứu – SRT
- Triển khai các hoạt động về chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp.
- Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng các công nghệ mới. 

3. CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

   * Nhóm 1 (Computer technology): Nghiên cứu các hệ thống máy tính (mạng Microsoft, Cisco), các hệ điều hành máy tính đơn và hệ điều hành mạng máy tính, lập trình ứng dụng trên mạng máy tính, trao đổi dữ liệu trên mạng máy tính, phát triển phần cứng và phần mềm cho các ứng dụng thu nhận, xử lý dữ liệu dùng máy tính và mạng không dây. Nghiên cứu công nghệ mạng và an ninh mạng.
   * Nhóm 2 (Communication): Nghiên cứu các chuẩn giao tiếp không dây và có dây, áp dụng xây dựng hệ thống thu nhập dữ liệu từ xa và cảnh báo thông minh. Nghiên cứu truyền thông di động, các công nghệ truyền dẫn trong hệ thống viễn thông. Nghiên cứu hệ thống nhúng trên cơ sở FPGA và DSP cho các ứng dụng điều khiển, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh và truyền thông. Nghiên cứu về công nghệ nano và điện tử y sinh. Nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh (ITS).
   * Nhóm 3 (Control): Nghiên cứu hệ thống điều khiển robot thông minh, robot công nghiệp, robot trợ giúp người. Xây dựng các hệ thống điều khiển tự động sử dụng vi điều khiển: MSP430, PIC, AVR, ARM... Nghiên cứu công nghệ PLC phục vụ tự động hoá sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và môi trường.

Thông tin nhóm
     Tên gọi theo Quyết định số 342/QĐ-CĐCN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ ngày 01/09/2015 về việc thành lập nhóm  Nghiên cứu – Giảng dạy:
  • Tên tiếng Việt: Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy “Kỹ thuật Máy tính - Truyền thông & Điều khiển tự động”
  • Tên tiếng Anh: Teaching Research Team “Computer technology - Communication & Control” 
  • Tên viết tắt: TRT - 3C

Trưởng nhóm nghiên cứu TRT-3C

Thông tin liên lạc
  • Văn phòng: Lab ES&M, Tầng 3 Khu B, Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
  • Điện thoại: 0511 3 894882 
  • Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng