Bộ môn Hệ thống điện thuộc Khoa Điện-Điện tử tổ chức báo cáo với chủ đề “Khảo sát đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bột sắt từ tính mềm”


Ngày 07/6/2023, Bộ môn Hệ thống điện thuộc Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức báo cáo cấp bộ môn với chủ đề “Khảo sát đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bột sắt từ tính mềm”. 

Tham dự Buổi báo cáo có TS. Trương Thị Hoa – Trưởng bộ môn Hệ thống điện cùng các Thầy Cô giáo bộ môn Hệ thống điện, Tự động hoá và các em sinh viên khoá 19, khoá 20 của bộ môn Hệ thống điện. Buổi báo cáo là dịp để giảng viên và sinh viên trao đổi học thuật, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, cập nhật các thông tin, kiến thức mới liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu các loại động cơ mới cũng như ứng dụng của nó trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống điện,… 

Hình 1.jpg

Các giảng viên và sinh viên tham dự buổi báo cáo

TS. Trương Thị Hoa đã phát biểu nêu bật tầm quan trọng của việc mở rộng tìm hiểu các lĩnh vực mới của ngành học, đặc biệt là những ứng dụng mới về vật liệu, cấu tạo sản phẩm nhằm làm phong phú thêm các chủ đề nghiên cứu trong giảng viên cũng như sinh viên.

Tham dự buổi báo cáo, ThS. Hồ Quang Việt đã trình bày đề tài “Khảo sát đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bột sắt từ tính mềm” với trọng tâm là phương pháp khảo sát các đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bộ sắt từ tính mềm.

HÌnh 2.jpg

ThS. Hồ Quang Việt trình bày báo cáo

Báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các giảng viên và các bạn sinh viên với nhiều câu hỏi và trao đổi rất sâu sắc liên quan đến chủ đề báo cáo. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của bộ môn Hệ thống Điện thuộc Khoa Điện-Điện tử nói riêng và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói chung.

                 Một số hình ảnh  buổi báo cáo 

Hình 3.jpg

Hình 4.jpg

Hình 5.jpg

Thông tin tương tự