Khoa Điện – Điện tử -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa


Ngày 16, 17, 18 tháng 6/2022, Khoa Điện- Điện tử -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức 04 Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp Kỹ sư cho hơn 90 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa.

Hình 1.jpg Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 1)

Hình 2.jpg Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 2)

Hình 3.jpg
Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 3)

Hình 4.jpg
Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 4)

Tại các hội đồng, các nhóm sinh viên đã trình bày các kết quả nghiên cứu trong đề tài tốt nghiệp. Năm nay, nhiều đề tài tốt nghiệp với hàm lượng khoa học cao, áp dụng nhiều công nghệ và thuật toán mới như: công nghệ mạng diện rộng công suất thấp LoRa, thuật toán chẩn đoán rò rỉ trong đường ống,…
Một số đề tài xuất sắc như: đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chẩn đoán vị trí rò rỉ của mô hình đường ống dẫn nước thật: áp dụng thuật toán ước lượng bền vững LPV”, của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Khương và Mai Hoàng Quý Thông thực hiện do TS. Phạm Thanh Phong hướng dẫn; đề tài:  “Giám sát điện năng tiêu thụ tòa nhà sử dụng truyền thông Modbus TCP/IP”, của nhóm sinh viên Hoàng Quốc Phong và Nguyễn Thanh Phát thực hiện do ThS. Phạm Duy Dưởng hướng dẫn.

Hình 5.jpg
Đề tài Nghiên cứu thiết kế và chẩn đoán vị trí rò rỉ của mô hình đường ống dẫn nước thật: áp dụng thuật toán ước lượng bền vững LPV

Hình 6.jpg  Đề tài Giám sát điện năng tiêu thụ tòa nhà sử dụng truyền thông Modbus TCP/IP
       Ngoài ra, đây cũng là năm đầu tiên mà đồ án tốt nghiệp của sinh viên được áp dụng một số tiêu chí đánh giá mới với những Rubric đánh giá rất rõ ràng, chi tiết cho người hướng dẫn, người phản biện và cho thành viên của hội đồng. Thông qua các tiêu chí đánh giá này sẽ hứa hẹn góp phần nâng cao chất lượng các đề tài tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh khác:
Hình 8.jpg

Hình 9.jpg

Hình 14.jpg

Hình 7.JPG
Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối